Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Verwijsindex voor kinderen van 0-23 jaar (multisignaal)

Het komt voor dat meerdere organisaties betrokken zijn bij een gezin, maar dat zij dit niet van elkaar weten. Voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar is daarom afgesproken dat zij in de Verwijsindex geregistreerd worden.

De Verwijsindex is een systeem waarin de persoonsgegevens van kinderen en jongeren geregistreerd worden en hulpverleners aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In de Verwijsindex wordt in verband met de privacy geen inhoudelijke informatie gezet. Hulpverleners kunnen daardoor niet zien wat de zorg en/of hulpverlening inhoudt. Wel kunnen zij na het melden samen met de kinderen en jongeren in gesprek gaan over de zorgen. Hierdoor kan er betere hulp georganiseerd worden. Veilig Thuis registreert alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar in de Verwijsindex waarover een melding is gedaan.