Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kennis ontwikkelen & delen

Een van de doelstellingen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het ontwikkelen en delen van kennis. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heef zes vakgroepen die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen. Medewerkers delen hun ervaringen uit de praktijk met hun collega’s en externe partners. Denk aan trainingen, webinars of het ontwikkelen van routekaarten.

Definitie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar ouderen toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere. Vaak begint het klein, maar het risico bestaat dat het van kwaad tot […]

Interview: Financiële uitbuiting bij ouderen

Uit onderzoek blijkt dat financieel misbruik bij ouderen de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is (bron: regioplan 2018). Het gaat dan om het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders, vaak uit de huiselijke kring. Banken en notarissen spelen een belangrijke rol in het signaleren en […]

Casus Ouderenmishandeling

“Helaas, het gebeurt nog steeds met grote regelmaat: ouderen die doelwit zijn van (financiële) uitbuiting, mishandeling. Een medewerker uit één van de regioteams van Veilig Thuis Noord- Oost Gelderland neemt ons mee in een recentelijk gebeurde casus. ‘’De familie merkte op dat er financieel vreemde dingen gebeurden bij hun vermogende tante.’’ ERVARINGSVERHAAL “Vorig jaar zomer […]

Eergerelateerd geweld, wat is het precies

Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. ​ Eergerelateerd geweld is de overkoepelende […]

Definitie stalking

Stalking (in de wet ‘belaging’ genoemd) is een misdrijf. Volgens de wet is belaging: ‘het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst inbreuk maken op de privacy van een ander, met het doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden of met het doel vrees aan te jagen’.​ Onder de […]

meer BERICHTEN