Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft wachtlijsten weggewerkt

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland kent geen wachtlijsten meer. Met extra personeel is de drukte van de afgelopen weken weggewerkt, zegt directeur Azime Gülhan in dagblad De Stentor. De organisatie gaat bekijken hoe nieuwe piekdrukte voorkomen kan worden.

Zomervakantie

In juni werd bekend dat Veilig Thuis meer werk binnenkreeg dan het aankon. Uitval van personeel speelde een rol (onder meer langdurig ziekteverzuim), aan de andere kant nam het aantal meldingen sterk toe.

Gülhan gaat bekijken of er structurele maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er opnieuw wachtlijsten ontstaan. Haar vermoeden is dat de piekdrukte veel te maken heeft met de zomervakantie. De komende tijd moet verder onderzoek uitwijzen of die redenering klopt.

(Bron: huiselijkgeweld.nl)

Lees het verdere artikel uit de Stentor hier:

Strijd tegen wachtlijst bij huiselijk geweld succesvol