Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Training herkennen en signaleren, loverboyproblematiek, sexting en grooming

Op 26 maart 2019 en 4 april 2019 organiseert de Ketenaanpak Jeugdprostitutie/loverboys Noord Oost Gelderland in samenwerking met het JIP (Jongeren Informatie Punt) en MEEveluwe een trainingsdag voor professionals zoals: leerkrachten, conciërges, ambtenaren, politie, wijkteams, jeugdhulpverlening, jongerenwerkers enz. die werkzaam zijn in de Gemeente Apeldoorn & De Achterhoek, over Jeugdprostitutie(loverboys) en overige uitbuiting.

In deze training is er speciaal aandacht voor de huidige problematiek van Sexting en Grooming en deze in relatie tot loverboys.

Waar mogelijk komt een ervaringsdeskundige haar ervaringen met ons delen.

Deze dag zal op een interactieve manier in het teken staan van signaleren, handelen bij signaleren, vermoedens, ontwikkelingen, preventie en de werkwijze van de Regionale ketenaanpak Jeugd Prostitutie/loverboys.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deelname: 50,- pp

Aanvang: 9.15 uur tot ca. 16.30 uur (incl Lunch)

Accreditatie punten verkrijgbaar voor deze training

LOCATIE & DATA

26 maart 2019 Apeldoorn, vol

4 april 2019 Doetinchem

Geef bij opgave aan op welke datum u de training wil volgen.

Voor vragen of informatie: Jolanda Bergsma 06-20 44 67 17 of Iris Langeveld 06-30 28 63 25

Opgave: jipapeldoorn@stimenz.nl

Meer informatie over de aanpak Jeugdprostitutie en Loverboys en het Meldpunt Jeugdprostitutie