Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Samenwerkingsafspraken gemeenten

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale teams aan een integrale systeemgerichte aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en gemeenten.

Samen met CJG’s en Jeugdbescherming heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een basis veiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt gehanteerd om in kaart te brengen hoe de verschillend betrokken personen denken over de veiligheid in het gezin en afspraken te maken met het gezin hoe de veiligheid vergroot kan worden. Het plan wordt samen met het gezin ingevuld.