Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuwe afwegingskaders wet Meldcode bekend gemaakt

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. Vandaag, maandag 2 juli 2018, wordt bekend gemaakt hoe de afwegingskaders er uit gaan zien.

Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

Alle professionals die vallen onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling hebben het recht situaties waarin zij ernstige vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Maar om gebruik te kunnen maken van dat recht, zullen zij de stappen van de wet Meldcode moeten doorlopen. De wet Meldcode beschrijft de stappen die elke professional moet doorlopen om tot een besluit te komen of er een melding gedaan moet worden, of dat zelf nog hulp geboden kan worden.

De huidige stappen van de Meldcode zijn:

Stap 1: In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Stap 2: Consulteren van een deskundig collega of Veilig Thuis
Stap 3: In gesprek met de cliënt over de signalen
Stap 4: Wegen van het geweld
Stap 5: Besluiten melden of zelf hulp organiseren.

Wat verandert er?

Een afwegingskader wordt aan stap 5 van de meldcode toegevoegd. Eerst moet aan de hand van het voor de beroepsgroep geldende afwegingskader besloten worden of tot een melding over gegaan moet worden. Daarna wordt besloten of men nog zelf in staat is hulp te blijven verlenen.

In de afwegingskaders wordt beschreven welke situaties acuut of structureel onveilig zijn. Hierdoor is heel duidelijk wat de norm van de beroepsgroep is om tot melden over te gaan.

Doel van de wet is om situaties waarbij het er echt toe doet eerder bij Veilig Thuis in beeld te krijgen. Maar ook om meer samen te werken.

De komende tijd gaan de Veilig Thuis organisaties en ook Veilig Thuis Noord Oost Gelderland aan de slag om de afwegingskaders in het werkproces te implementeren. Maar ook de organisaties die onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vallen krijgen de tijd om de afwegingskaders die voor hen gelden te implementeren en de medewerkers klaar te stomen voor het gebruik ervan.

Vanaf 1 januari 2019 zijn al die professionals verplicht om zo te werken.

Wil je weten hoe het afwegingskader er voor jouw werksoort eruit ziet? Kijk dan hier op de site van VWS: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling