Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuw telefoonnummer ‘Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys’

Met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis per 1 januari 2017 is het ‘Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys’ ondergebracht bij Veilig Thuis. Dit betekent dat het meldpunt vanaf deze maand via het Veilig Thuis nummer bereikbaar is, op nummer 0800-2000. Dit is een gratis nummer dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Samenwerking

Tot aan eind 2016 bestond er voor het ‘Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys’ in de regio Noord-Oost-Gelderland een apart servicenummer 0900-500 70 70 en een website waarop naar het meldpunt verwezen werd. Het meldpunt is onderdeel van de ketenaanpak jeugdprostitutie en loverboyproblematiek. Het is ontwikkeld in Apeldoorn in 2006 en van daaruit langzaam uitgebreid naar alle 22 gemeenten van Noord Oost Gelderland. Tot op vandaag fungeert het Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys als het belangrijkste verzamelpunt van informatie in de signalering, voorlichting en advies op dit gebied in de regio Noord-Oost-Gelderland. Meldingen van vermoedens van jeugdprostitutie en/of loverboyproblematiek worden via het meldpunt lokaal onderzocht in samenwerking met alle aangesloten partners van de keten.
Mensen die bellen naar het oude 0900 -nummer van het meldpunt worden al automatisch doorverbonden met Veilig Thuis NOG. Vanaf januari is ook de nieuwe website van Veilig Thuis NOG in de lucht. Hier is informatie over het meldpunt en het telefoonnummer te vinden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Veilig Thuis:
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/loverboys

Voor meer informatie of het delen van zorgen over dit onderwerp, neem contact op met Veilig Thuis!
Telefoon: 0800 2000
E-mail: info@veiligthuisnog.nl