Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt aangescherpt

Vanaf januari 2019 worden alle professionals werkzaam in het sociale domein verplicht te werken met een afwegingskader als onderdeel van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Wat is de Wet Meldcode?

De Wet Meldcode is een wet die organisaties binnen het sociale domein verplicht om een stappenplan te hanteren voor het signaleren, bespreekbaar maken en het melden bij Veilig Thuis. Doel van de Wet is om professionals te stimuleren te handelen wanneer zij met mogelijke situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling in aanraking komen.

Dit stappenplan ondersteunt professionals in het zorgvuldig handelen en om tot een gewogen besluit te komen om een situatie waarover zij grote zorgen hebben te melden bij Veilig Thuis.

Elke organisatie heeft zijn eigen Meldcode. Deze bestaat in ieder geval uit 5 stappen. Hierover lees je meer op deze pagina: Ik ben professional

Wat verandert er?

Op dit moment ligt vast in de Wet Meldcode dat in stap 5 besloten moet worden: Ga ik melden? of Ga ik zelf hulp organiseren?

Dat verandert in een trapsgewijze besluitvorming:

Eerst besluit je óf er gemeld moet worden.

Dit besluit je aan de hand van het voor de beroepsgroep opgestelde afwegingskader die medio 2018 gereed zijn.

Daarna besluit je welke hulp er georganiseerd kan worden.

Samen met Veilig Thuis bekijk je of de veiligheid voldoende geborgd kan worden door middel van het organiseren van hulpverlening vanuit de professionele context.

Wil je meer weten over de aanpassing?

Kijk dan op de site van het Nationaal Jeugdinstituut waar tevens een Basismodel Afwegingskader te vinden is.