Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Landelijke chatfunctie Veilig Thuis veel gebruikt

In eerste week al rond de 400 serieuze online gesprekken over huiselijk geweld en kindermishandeling

Er wordt veel gebruik gemaakt van de chat die alle 26 Veilig Thuis organisaties sinds 25 mei hebben geopend op hun website. In de eerste week vonden er rond de 400 serieuze chatgesprekken plaats. Deze gesprekken duurden gemiddeld zo’n 20 minuten. Niet alleen werd er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hadden over hun eigen situatie wisten de chat te vinden. 

Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Fantastisch dat we door deze vorm van laagdrempelig contact aan kunnen sluiten bij een  – zoals het er nu naar uitziet – duidelijke behoefte. Het geeft wel aan hoe verborgen deze vorm van geweld kan zijn.”

Ook na deze coronatijd…

Debbie Maas hecht er aan te benadrukken dat huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen waren en zijn. “Deze vorm van ‘high impact crime’ – met jaarlijks vele slachtoffers – moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct passende hulp of begeleiding beschikbaar is en – indien van toepassing – dat plegers snel berecht kunnen worden en zelf ook begeleiding krijgen. Goede samenwerking met en beschikbaarheid van alle betrokken partijen is essentieel als we dit fenomeen echt serieus aan willen pakken. Daar wordt dagelijks hard aan gewerkt, maar laten we er scherp op zijn dat we – ook na deze coronatijd – keihard samen aan de slag blijven om huiselijk geweld en kindermishandeling de wereld uit te helpen.”

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9 tot 17 uur bemenst. Het aantal contacten met Veilig Thuis verschilt op dit moment niet opvallend ten opzichte van het aantal adviezen en meldingen in dezelfde periode vorig jaar. De 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (CBS overzicht 2019).