Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kwaliteit Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bekroond met ISO certificering

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft op vrijdag 22 juni 2018 het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat ontvangen. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland wil staan voor kwaliteit en stelt hoge eisen aan het werk. We zijn er trots op dat anderhalf jaar na de oprichting van de zelfstandige stichting er een goede kwaliteitsstructuur vastgesteld is en dat dit bevestigd is door het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

“De kwaliteit van ons werk vinden we enorm belangrijk. Niet alleen inspectiebezoeken helpen ons de kwaliteit goed te krijgen. We willen meer doen. Daarom is deze certificering een kroon op het harde werk wat door de collega’s geleverd is.” Aldus Azime Gulhan, directeur/bestuurder van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

DNV GL is het keurmerkinstituut die de audit heeft uitgevoerd om tot de certificering te komen. In het rapport geven zij aan dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland goed werk verricht door de medewerkers actief te betrekken bij de kwaliteit van de organisatie. Zij zien betrokken medewerkers die actief bijdragen aan een open en constructief werkklimaat.

Ook de wijze waarop geïnvesteerd wordt in de samenwerking met de lokale teams door een onderzoek naar die samenwerking in alle 22 gemeentes van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland wordt als positief punt benoemd door het keurmerkinstituut.

Vanaf 2017 is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland al aan de slag gegaan met de certificering met een interne audit gericht op de kwaliteitseisen van de dienstverlening. Daarnaast is door medewerkers uit alle lagen van de organisatie een bijdrage geleverd aan het beschrijven van de werkprocessen. Op operationeel niveau zijn aandachtsfunctionarissen kwaliteit aangesteld die nauw betrokken zijn geweest bij de doorontwikkeling.

“Met de certificering laten we zien wat we willen bereiken. Het is toetsbaar en inzichtelijk voor iedereen zowel intern als extern. Dus we zijn enorm blij met de ISO certificering maar dat betekent niet dat we nu stil blijven staan. We zullen als Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland blijven aanscherpen en bijstellen. Nu is het van belang dat er een verdieping komt op de inhoud van ons kwaliteitsbeleid.” vertelt Simone van Roekel, aandachtsfunctionaris kwaliteit van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.