Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kinderen uit de Knel

Ondersteuning bij complexe echtscheidingen voor gezinnen in de regio Deventer, Zutphen en Apeldoorn
Als het via de reguliere hulpverlening, juridische procedures en mediation niet is gelukt om samen tot een oplossing te komen, wat dan? Het groepsprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ biedt uitkomst. Pactum jeugd- en opvoedhulp en Jeugd ggz werken samen in deze nieuwe aanpak. De bedoeling van het programma is dat kinderen niet in de knel raken tussen de problemen van hun ouders. Ouders leren het ouderschap en de opvoeding weer gezamenlijk vorm te geven. De groep gaat in september van start in Deventer.

Bij een complexe echtscheiding, in de volksmond ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd, hebben ouders ernstige problemen in het samen vormgeven van het ouderschap. Het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen. En hoe beleven de kinderen thema’s als halen en brengen, schoolkeuzes, alimentatie en andere geldperikelen en nieuwe partners?

Aan de slag met Kinderen uit de Knel

In het groepsprogramma leren ouders van elkaar onder begeleiding van professionele hulpverleners. Het team ‘Kinderen uit de Knel’ laat ouders steeds weer door de ogen van kinderen kijken naar hun eigen situatie. Ouders blijven ze, het partnerschap is over. Dit is anders dan de verwachting die er was toen zij aan hun gezamenlijk leven begonnen en de kinderen kwamen. Toch is de situatie nu na de scheiding, de situatie waar zij verder mee moeten als gescheiden ouders!
In acht bijeenkomsten leren ouders om te komen tot een veilige omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders het ouderschap en de opvoeding gezamenlijk kunnen vormgeven. Tegelijkertijd komen de kinderen ook bij elkaar in een groep. Zij ervaren daar dat ze niet alleen staan en ze vergroten hun weerbaarheid.

Informatie en aanmelden

De groep start in september op de dinsdag in Deventer onder begeleiding van professionals van Pactum jeugd- en opvoedhulp en Jeugd ggz. Informatie voor ouders en instanties is te vinden op de nieuwe website www.kinderenuitdekneloverijssel.nl.

Vaak hebben ouders al te maken met hulpverleners, zoals een arts, het sociaal wijkteam (gezinscoach), de Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming. Via die hulpverleners kunnen zij worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. In dat geval wordt het programma ook vergoed. Ouders kunnen er ook voor kiezen de kosten van het programma zelf te betalen. In alle gevallen moeten beide ouders zichzelf ook aanmelden bij Pactum jeugd- en opvoedhulp. Dit kan via de website www.kinderenuitdekneloverijssel.nl of door te bellen: 088-199 12 99.