Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Interview: Financiële uitbuiting bij ouderen

Uit onderzoek blijkt dat financieel misbruik bij ouderen de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is (bron: regioplan 2018). Het gaat dan om het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders, vaak uit de huiselijke kring. Banken en notarissen spelen een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van financiële benadeling.

Wij gingen hierover in gesprek met een medewerker van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek. Zij is werkzaam als adviseur particulieren en heeft zowel telefonisch als op de bankvestiging contact met klanten.

We zien dat ouderen vaak slachtoffer zijn van financiële uitbuiting. Bedragen overmaken naar de eigen rekening, diefstal van waardevolle bezittingen of pinpasfraude zijn voorbeelden die regelmatig voorkomen. Kun je wat meer vertellen over situaties die jullie tegenkomen?
“We hebben helaas wel voorbeelden waarbij er financieel misbruik gemaakt wordt van ouderen. We zien dit soms bij volmachten en dan vooral in een ouder-kind relatie, waar je dit totaal niet verwacht. Zo was er een situatie waarbij zoon een volmacht had gekregen van moeder. Moeder werd door de zoon het inzicht in de bankrekening ontnomen. Ondertussen werden er regelmatig overboekingen gedaan naar de bankrekening van zoon. Doordat de zoon volledig de beschikking en ook het inzicht had over de rekening door online bankieren en moeder hiervan niks meekreeg, werd dit pas veel later (door een ander familielid) ontdekt. Ook zien we dat de pinpas bijvoorbeeld gebruikt wordt door de schoonmaakster, die aanbiedt boodschappen te halen en vervolgens ook zelf nog een bedrag opneemt. We waarschuwen daarom ook altijd! Geef niet zomaar een pinpas af aan iemand anders. Het is zoals in het geval van de schoonmaakster heel moeilijk te signaleren en te bewijzen dat een opname niet door de pashouder zelf is gedaan.’’

Lees hier het complete artikel