Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Hoewel de mishandeling was gestopt, bleef de angst aanwezig

foto door Nienke Voetel

Nina was een vrolijk kind. Ze geeft aan dat dit haar redding is geweest. Haar moeder maakte haar lange tijd ziek en heel lang werd dit niet gezien door artsen, school en omstanders. Over haar leven als kind schreef Nina een boek:  “Je bent een verschrikkelijk kind”. 

Nina is overlever van Munchausen by Proxy.

Munchausen by Proxy (MbP) ontstaat niet van de een op de andere dag. De mishandelingen die Nina onderging werden geleidelijk aan erger. Het eerste wat Nina zich kan herinneren van de mishandelingen die haar zijn aangedaan zijn de instructies die zij van haar moeder kreeg bij doktersbezoek. Haar moeder gaf aan dat zij bij een arts bijvoorbeeld aan moest geven dat ze pijn had aan haar knie. Zij was toen een jaar of 5. Haar moeder maakte ook haar speelgoed stuk. In die tijd was Nina nog een voorbeeldig kind maar toen zij ouder en dus mondiger werd, werd het gedrag van haar moeder heftiger. Zij werd steeds vaker meegenomen naar artsen en kreeg steeds instructies. Zodra haar moeder het idee had dat de arts de klachten niet serieus namen, maar dit afdeden als psychische klachten, werd zij bij thuiskomst woest op Nina.

Vanaf 9 jaar kwam Nina volledig thuis te zitten. En is zij 6 jaar lang van ziekenhuis naar ziekenhuis getrokken. In totaal leidde dit tot 16 ziekenhuisopnames in 7 verschillende ziekenhuizen.

De angst voor haar moeder werd steeds groter, omdat ook het fysieke geweld toenam. Zodra de deur door haar vader en zus achter hun dicht werd getrokken kon haar moeder in woede ontsteken. Zij werd gewurgd, gesmoord en met de dood bedreigd als zij niet deed wat haar moeder wilde of niet ziek genoeg was. Jarenlang werden haar armen en benen ingezwachteld, tot het moment dat zij niet meer kon lopen en haar handen niet meer kon gebruiken.

Maar naast de fysieke gevolgen was ook psychische impact op Nina enorm. Zo voelde zij zich heel slecht over zichzelf omdat ze voortdurend anderen voor moest liegen. En voelde ze zich alleen omdat bijvoorbeeld de artsen in de ziekenhuizen weinig aandacht aan haar schonken. Zij was immers geen ‘fysieke’, maar een ‘psychische’ patiënt.

Nina vertelt dat haar redding was dat zij in de spreekkamer van dokter Vrienten terecht kwam. Hij had vanaf het eerste moment een niet-pluis gevoel en heeft het daar niet bij gelaten. Het heeft ongeveer 8 maanden geduurd voordat Nina uit huis gehaald werd en in een ziekenhuis werd geplaatst.

Hoewel de fysiek mishandelingen stopten, was de angst nog zeer aanwezig. Ook omdat er nog een tijd bezoek door haar ouders toegestaan was. Weliswaar onder cameratoezicht, maar de trauma’s zaten zo diep dat het Nina niet lukte om te gaan spreken. Al die tijd zag zij meerdere keren per week een psycholoog, maar praten ging niet.

Deze psycholoog heeft Nina aangespoord om te gaan schrijven als dit wel lukte. De schrijfsels gaf zij aan hem, uit angst dat haar moeder ze zou vinden tijdens het bezoek. In totaal heeft zij 21 jaar gedaan over het schrijven van haar boek. Het is onderdeel geweest van haar herstel. Ze heeft er research voor gedaan om voor zichzelf een compleet beeld te kunnen krijgen van wat haar is aangedaan. Maar ze heeft het boek ook geschreven voor lotgenoten. Omdat ze de periode van herstel zich erg eenzaam heeft gevonden gezien de uniekheid van de situatie waar zij onder geleden heeft.

Inmiddels gaat het goed met Nina, maar zijn de gevolgen van de mishandelingen nog altijd aanwezig. Samen met StOMbP vraagt zij aandacht voor de slachtoffers van Munchausen by Proxy.

Voor professionals heeft zij nog de volgende tips:

Als je een onderbuikgevoel krijgt, denk niet: ik weet het niet dus laat maar. Zet de feiten op een rijtje en neem contact op met bijvoorbeeld een vertrouwensarts van Veilig Thuis.

Het is goed als moeders zorgzaam zijn voor hun kinderen, maar het zou goed zijn als professionals voorlichting krijgen over het onderscheid tussen een overbezorgde moeder en een moeder die tegelijkertijd ook pleger zou kunnen zijn.

Als kind is Nina enorm eenzaam geweest. Wees lief voor een kind en geef het aandacht, dat zou een kind de kracht kunnen geven om door te gaan.

Het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind” is te verkrijgen via: https://uitgeverij-personalia.nl/boekwinkel/je-bent-een-verschrikkelijk-kind/

Meer informatie over StOMbP (Stichting Overlevers Munchausen by Proxy) is te vinden op: https://www.stombp.nl