Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Grootschalige evaluatie samenwerking lokale veld en Veilig Thuis Noord Oostgelderland van start

Donderdag 25 januari vond de eerste evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en de lokale velden plaats in Apeldoorn.

Sinds de oprichting van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in 2015 is ook de samenwerking met de het lokale veld in beweging. In de 22 gemeenten waarvoor Veilig Thuis NOG werkt zijn lokale teams in verschillende samenstellingen en met verschillende opdrachten actief. Eind 2016 is daarom een basisdocument samenwerkingsafspraken met de lokale teams in de 22 gemeenten waar Veilig Thuis NOG werkt opgesteld. De lokale velden waarover gesproken wordt zijn Centra voor Jeugd en gezin, sociale (wijk)teams, gebiedsteams of andere lokale samenwerkingsstructuren.

samenwerkingsafspraken en overzichtskaartNu een jaar later, worden de samenwerkingsafspraken per gemeente geëvalueerd. Centrale vraag is: hoe verloopt de samenwerking en waar is noodzaak en waar zijn mogelijkheden voor verbetering. De evaluatie vindt plaats door middel van 22 bijeenkomsten in de gemeenten. Uitvoerend medewerkers van zowel Veilig Thuis als de lokale teams gaan met elkaar in gesprek over de samenwerking aan de hand van een aantal vragen en casuïstiek.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Apeldoorn was er direct sprake van een constructief maar kritisch gesprek. De medewerkers van Veilig Thuis hebben ervaren dat er zeker aanknopingspunten waren om de samenwerking verder te verbeteren. Door te spreken over het kader en het perspectief waar vanuit samengewerkt wordt, kan inzichtelijk gemaakt worden waar een verbeterslag gemaakt kan worden. Daarnaast ontstaat wederzijds begrip en worden verwachtingen uitgesproken.

Na deze bijeenkomst volgen nog 21 bijeenkomsten in de regio. Medio april wordt naar verwachting de evaluatie afgerond en kan concreet gemaakt worden op welke punten de samenwerkingsafspraken in zijn algemeenheid bijgesteld kunnen worden en waar sprake is van ‘couleur locale’ in de regionale samenwerking.