Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Dag tegen Ouderenmishandeling moet taboe op ouderenmishandeling doorbreken

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC. Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Rondom de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling op zaterdag 15 juni vinden tal van activiteiten plaats om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Zo start op woensdag 12 juni een nieuwe landelijke campagne die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van ouderenmishandeling.

In heel Nederland worden rondom de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling diverse activiteiten georganiseerd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, te signaleren en tegen te gaan. In Leiden vindt op woensdag 12 juni een webwijstraining ‘veilig online bankieren’ voor ouderen plaats. Deze training heeft als doel te voorkomen dat ouderen financieel worden misbruikt door iemand uit hun omgeving. Op donderdag organiseert de Apeldoornse Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden met Moviera en Veilig Thuis een kenniscafé over financiële uitbuiting bij kwetsbare ouderen. Voor professionals organiseert Veilig Thuis onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Leeuwarden regionale bijeenkomsten over ouderenmishandeling.

Advies en hulp

Op woensdag 12 juni gaat een landelijke campagne tegen ouderenmishandeling van start. Vanaf dat moment kun je op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl lezen wat je kunt doen met je zorgen. Op de website staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp  – ook als je twijfelt of het wel om oudermishandeling gaat – kun je bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan anoniem.