Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuwe cijfers ouderenmishandeling gepubliceerd

 ouderenmishandeling

 

Woensdag 14 februari publiceerde het RIVM nieuwe cijfers over ouderenmishandeling in Nederland. Gemiddeld geeft 4 % van de ouderen in 2016 te maken hebben gehad met een vorm van mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie. Waarbij dus directe familieleden en/of persoonlijke verzorgers betrokken zijn geweest waarvan de oudere gevoelsmatig of feitelijk afhankelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat in de regio Noord Oost Gelderland net iets lager percentage ouderen aangeeft met huiselijk geweld te maken te hebben gehad. Meer informatie en cijfers uit onze regio zijn terug te vinden op de site van het RIVM.

Onder ouderen wordt in het onderzoek alle inwoners met de leeftijd van 65 jaar of ouder beschouwd. Zo’n 220.000 mensen uit die leeftijdsgroep deden mee aan dit onderzoek. Daarmee is dit het grootste prevalentie-onderzoek wat ooit plaats heeft gevonden op deze specifieke problematiek.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat mensen uit alle leeftijdsgroepen in contact kunnen treden met Veilig Thuis om hulp en advies te vragen. Ook als het gaat om vormen van ouderenmishandeling. Mensen kunnen zelf bellen voor een (anoniem) advies of hulp. Maar ook professionals, buren of familie als zij zorgen hebben over een situatie.

Meer informatie over het onderzoek van het RIVM vindt u hier