Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Campagne tegengaan financieel misbruik ouderen

Op 15 december 2016 is een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan, gestart. Ook gaan banken onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik.

Boodschappen met pinpas van buurvrouw

Ouderen kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van financieel misbruik. Bijvoorbeeld als een bekende een paar boodschappen doet voor zichzelf met de pinpas van de buurvrouw voor wie hij zorgt. Of een familielid die een oudere bezoekt en geld uit de portemonnee haalt op een onbewaakt ogenblik. Of zelfs iemand die druk uitoefent op een oudere om in het testament opgenomen te worden. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Zodat het beter kan worden voorkomen of het zo snel mogelijk te herkennen en te stoppen.

Schaamte en aarzeling

StaatssecretarisVan Rijn: “Het gebeurt vaak dat ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik in situaties waarin ze juist veel vertrouwen hebben in mensen die later de dader blijken te zijn. Daarom zien we veel schaamte en aarzeling bij ouderen om er melding van te maken. Ouderen zelf, familie, bankmedewerkers, zorgverleners, notarissen, omwonenden: samen moeten we om ouderen heen staan en hen beschermen. En weten wat we kunnen of moeten doen als we iets vermoeden. Als je een situatie niet vertrouwt, kun je zelf het gesprek aangaan of bijvoorbeeld Veilig Thuis bellen voor hulp of advies.”

Samenwerking met banken

Van Rijn en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben begin december afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van financieel misbruik van ouderen. In de aanwezigheid van ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS/ASN en ook Saskia Stuiveling als onafhankelijk voorzitter van de Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan banken gezamenlijk onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik.

Directievoorzitter Leo Peeters Weem van Rabobank Rotterdam, geeft een voorbeeld van wat nu wordt gedaan tegen financieel misbruik: “Wij hebben bijvoorbeeld speciale seniorenadviseurs in dienst die ouderen thuis helpen bij hun bankzaken, maar vandaag de dag ook vooral online en telefonisch bijstaan. Zij geven bijvoorbeeld preventieve tips, zoals het aanpassen van paslimieten of het openen van een zakgeldrekening. Wij komen helaas ook wel eens financieel misbruik tegen.”

Banken onderstrepen daarom het belang van de nieuwe campagne en zien er naar uit om samen met de staatssecretaris te onderzoeken hoe zij gezamenlijk nog meer kunnen doen.

Ook ouderenbond ANBO heeft de voorlichting geïntensiveerd. “Met slimme tips kunnen mensen zich ten eerste voorbereiden, zodat afhankelijkheid en kwetsbaarheid voorkomen wordt. Het is belangrijk om op tijd na te denken over hoe je toch grip op geldzaken houdt, ook als je niet meer alles zelf kunt regelen. Ten tweede hopen we dat mensen een beetje op elkaar letten: zijn er goede afspraken gemaakt? Is daar voldoende controle op? Raakt iemand niet geïsoleerd? Zo bestrijden we misbruik en uitbuiting”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.