Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen in de regio Achterhoek. 

Ook dit jaar zijn er netwerkbijeenkomsten in de regio Arnhem en Achterhoek voor
professionals die werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Spectrum organiseert deze bijeenkomsten in opdracht van de gemeenten Arnhem en Doetinchem voor professional is de regio. Veilig Thuis werkt mee aan deze bijeenkomsten.

Doel van de bijeenkomsten is om professionals te ondersteunen bij hun taken en
verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn de bijeenkomsten een uitgelezen kans om kennis
en ervaringen uit te wisselen met andere professionals uit de regio Arnhem en Achterhoek.

Basisbijeenkomst

donderdag 24 mei 2018 van 13:00 tot 16.30 uur
Locatie: gemeentehuis Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Verdiepingsbijeenkomst

dinsdag 29 mei 2018 te Arnhem van 12.30 tot 16.30 uur
Locatie: stadhuis Arnhem
Koningsstraat 38
6811 DG Arnhem

De bijeenkomst is bedoelt voor professionals werkzaam binnen het onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, wijkteams en gemeentes (0e en 1e lijn)
zijn van harte welkom.

Deelname is gratis en je kunt je voor beide bijeenkomsten aanmelden!

Lees meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten en aanmeldingsmogelijkheden in de: uitnodiging AF mei 2018