Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Voorlichting

In voorlichtingsbijeenkomsten willen we meer bekendheid geven aan wat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland doet, maar ook de werkwijze van anderen leren kennen zodat het mogelijk wordt meer gebruik te maken elkaars expertise.​

Onze voorlichtingen zijn kosteloos en duren 1 tot 1,5 uur. Ze zijn bedoeld voor iedereen die in ons werkgebied beroepsmatig te maken heeft met kinderen, jongeren, ouders/verzorgers of de zorg voor kwetsbare volwassenen. Al onze voorlichters zijn werkzaam bij Veilig Thuis en kennen het werk vanuit de praktijk.   ​

Interesse? Vraag een voorlichting aan via info@veiligthuisnog.nl

Interactieve Presentatie Veilig Thuis