Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Uitnodiging extra regionale bijeenkomsten Samenwerken aan Veiligheid

In november organiseerde Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in samenwerking met de 22 gemeenten uit de regio* 6 bijeenkomsten ‘Samenwerken aan veiligheid’, over de wijzigingen in de aanpak van huiselijk geweld. Wegens grote interesse is besloten twee extra bijeenkomsten te organiseren: op dinsdag 22 januari in Lochem en op maandag 11 februari in Apeldoorn.

Of u nu werkt als huisarts, onderwijzer of hulpverlener: in uw werk kunt u te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Weet u wat u dan moet doen?

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en het doen van een melding. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of hulp kan worden ingezet. Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Meldcode gewijzigd.

Waarom en hoe is de meldcode veranderd en wat betekent dit voor u als professional? Wat houdt de nieuwe radarfunctie in? En vooral: hoe werken we zo goed mogelijk samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Tijdens de bijeenkomst komen al deze zaken aan bod. Met uiteraard volop gelegenheid voor vragen en reacties van uw kant.

Voor wie?

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland organiseert de bijeenkomsten voor professionals uit verschillende werkvelden. We nodigen u van harte uit voor de extra bijeenkomsten in Lochem en Apeldoorn.

Lochem
Dinsdag 22 januari 16:30 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem

Apeldoorn
Maandag 11 februari 16:30 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Coda Apeldoorn, Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn

Programma

  • Ontvangst
  • Opening door dagvoorzitter
  • Deel I: het belang van samenwerking en de verbeterde Meldcode
  • Presentatie door gemeente en Veilig Thuis
  • Pauze (incl. maaltijd)
  • Deel II: de nieuwe werkwijze in de praktijk, oefenen aan de hand van casuïstiek
  • Plenaire afsluiting met ruimte voor vragen

Bent u erbij? Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld u dus snel aan! Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Lochem
Stuur een e-mail naar secretariaat@veiligthuisnog.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, de namen van de medewerkers met wie u komt, uw organisatie en uw e-mailadres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Aanmelden kan tot donderdag 17 januari.

Apeldoorn
Ga naar www.bijeenkomsteninapeldoorn.nl/meldcode-2 en kies voor ‘aanmelden’. Na aanmelden ontvangt u een bevestiging. Aanmelden kan tot vrijdag 4 februari.

Wij zien u graag op 22 januari in Lochem of 11 februari in Apeldoorn!