Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Trouwen tegen je wil

In Nederland worden jaarlijks een paar honderd kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) achtergelaten in het buitenland of gedwongen tot een huwelijk, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 8 mei de campagne ‘Trouwen tegen je wil’. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen ze terecht bij Veilig Thuis (0800-2000). Meer informatie vinden de jongeren op www.trouwentegenjewil.nl.

Veilig Thuis vindt het van belang te voorkomen dat jongeren met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen. Scholen zijn gevraagd aandacht te hebben voor de signalen. Voor jongeren die zich hierover zorgen maken kunnen anoniem met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) bellen. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800 2000. Veilig Thuis kan hen advies geven wat ze kunnen of moeten doen. Soms is een jongere geholpen met een gesprek en tips hoe ze met hun ouders het probleem kunnen bespreken. Veilig Thuis kan daarbij bemiddelen, maar zal dat nooit doen zonder toestemming van de jongere. Belangrijk is dat als jongeren denken dat ze uitgehuwelijkt of achtergelaten worden, ze snel advies en hulp zoeken.

Is een jongere in het buitenland achtergelaten dan moet deze altijd eerst proberen om contact te leggen (telefonisch of per mail) met de Nederlandse ambassade. Als dat niet lukt kan de jongere een boodschap achterlaten bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating  (www.huwelijkdwangenachterlating.nl). Zij informeren dan het ministerie van Buitenlandse Zaken en pakken de zaak gezamenlijk op. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig de jongere terug te laten keren naar Nederland. Zeker als de jongere minderjarig is en/of meerdere nationaliteiten of verblijfsrecht in Nederland heeft zijn de mogelijkheden beperkt.

De onlinecampagne richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, zowel mogelijke slachtoffers als vrienden of vriendinnen van hen. De mogelijke slachtoffers worden op het spoor van advies en hulp zoeken gezet. De vrienden of vriendinnen weten door de campagne hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen.