Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuwe campagne Veilig Thuis van start

Sinds eind september zijn er weer met regelmaat spotjes op radio en TV te horen en zien met het bekende geluid van Veilig Thuis. Het houdt niet op, niet vanzelf…

In de nieuwe campagne wordt wederom aandacht gevraagd voor verschillende vormen van huiselijk geweld zoals ouderenmishandeling en kindermishandeling.

De spotjes roepen burgers en professionals op om hun zorgen te delen en er niet mee rond te blijven lopen.

Er wordt verwezen naar Deeljouwzorgen.nl Daarop is meer (algemene) informatie over Veilig Thuis te vinden.