Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Landelijk beeld advies en meldingen

Opnieuw geen significante stijging in adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis

Een inventarisatie (d.d. 7 april) door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onder de Veilig Thuis organisaties (VT’s) laat landelijk opnieuw geen significante stijging zien in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Waar in enkele regio’s wel een beperkte stijging wordt waargenomen, melden andere regio’s een kleine daling in de adviezen en meldingen. De 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De politie is met meer dan 60 procent de grootste melder.

Debbie Maas, voorzitter LNVT: “Dat landelijk de meldingen niet stijgen stelt ons verre van gerust. Partijen als wijkteams, onderwijs en politie hebben in deze tijd minder zicht dan normaal op huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is logisch dat spanningen oplopen. We horen dat mantelzorgers onder druk komen te staan, mensen hun baan verliezen en de combinatie thuiswerken en kinderen helpen met schoolwerk heel ingewikkeld is. In sommige huishoudens kan die spanning escaleren tot geweld. Hier maken we ons ernstig zorgen over. Zeker nu er zo weinig vrienden, familie maar ook hulpverlening over de vloer komt.”

Het LNVT weet niet met zekerheid te zeggen of de komende weken – net als in veel landen om ons heen – meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling zullen toenemen. Maas: “We weten ook niet exact hoeveel meldingen er in die landen waren voor de quarantaine. In Nederland waren dat 11.000 per maand en of dit aantal gaat stijgen weten we niet zeker. We schatten wel in dat het aantal geweldsincidenten kan toenemen.”