Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Ik maak me zorgen om iemand

Is er in jouw omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie? Ken je iemand van jong tot oud, die heel vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft? Een huisdier die niet goed behandeld of verwaarloosd wordt? Of maak je je zorgen om een bepaalde situatie? Dit kunnen allemaal tekenen zijn dat het niet goed gaat in een gezin of met iemand. Dan kan het gaan om huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is belangrijk dat je iets doet. Ook als je twijfelt.
Het is beter om zorg te uiten en hulp voor die persoon te zoeken dan om het voor je te houden.

Directe nood?

Bel 112.

Geen directe nood?

  • Praat met diegene om wie je je zorgen maakt.
  • Help hem of haar om professionele hulp te zoeken en om contact op te nemen met Veilig Thuis.
  • Neem zelf contact op met Veilig Thuis om jouw zorgen te uiten en advies of hulp te vragen.

Veilig Thuis is er voor iedereen, die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Bellen kan zo nodig anoniem. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis bereikbaar via telefoonnummer 0800 2000.

Wat gebeurt er als ik Veilig Thuis bel?

Wanneer je belt, krijg je eerst een bandje te horen. Hier wordt gevraagd om de woonplaats in te spreken van de persoon over wie je belt (zorgen hebt). Je wordt dan direct doorverbonden naar het juiste Veilig Thuis. De medewerker, die je vervolgens te spreken krijgt, luistert aandachtig naar jouw verhaal, beantwoordt jouw vragen en geeft zo nodig advies. Soms is het geven van een advies voldoende, soms is het verstandig om hulpverlening in te schakelen en soms is een onderzoek van belang om meer informatie te kunnen krijgen.
Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Het is altijd goed om te bellen. Ook als je je afvraagt of wat iemand thuis meemaakt normaal is, of als je twijfelt, bel dan anoniem voor advies. Anders gebeurt er niets en gaat het (vermoedelijke) geweld gewoon door.

Wat als je belt?

 

Multisignaal

Wanneer er bij meldingen rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling kinderen betrokken zijn, geeft de medewerker een signaal af over de kinderen in Multisignaal. Dit is een systeem, waarin hulpverleners en andere professionals persoonsgegevens van jongeren tot en met 23 jaar, waarover zorgen zijn, registreren. Om de privacy te beschermen staat in het systeem alleen dat er zorgen zijn over een kind (persoonsgegevens) en niet wat er aan de hand is (inhoud wordt niet weergegeven). Multisignaal zorgt ervoor, dat hulpverleners elkaar sneller weten te vinden. Soms weten ze van elkaar niet dat ze bij de begeleiding van hetzelfde kind of gezin betrokken zijn en op deze manier kunnen zij niet langs elkaar heen werken, wat het kind ten goede komt.

Wat doet Veilig Thuis als een onderzoek nodig is?

In een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar als dat niet mogelijk is, kan Veilig Thuis ook een onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het hiermee eens zijn of van op de hoogte zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.
Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Zij kunnen zo nodig slagvaardig en snel op situaties inspelen. Samen bekijken zij wat nodig is om het geweld (en de mishandeling) te stoppen.

EEN VEILIG THUIS daar maak je je toch sterk voor!