Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Hoe bereiken we mensen met een gehoorbeperking beter?

Met regelmaat organiseren de collega’s binnen Veilig Thuis lunchbijeenkomsten waarbij een verdiepend onderwerp aan bod komt. Vandaag, dinsdag 13 februari 2018, hadden wij GGMD, hulpverlening voor Doven en Slechthorenden op bezoek.

Aanleiding voor het uitnodigen van de GGMD is dat er gesignaleerd is dat er relatief weinig mensen met een gehoorbeperking bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in beeld zijn. Door de GGMD uit te nodigen werden de collega’s meegenomen in onder andere de communicatieve problemen waar de doelgroep tegenaan loopt. Waarbij ook weer onderscheid gemaakt kan worden in de soort van problemen, afhankelijk van de gehoorproblematiek en het niveau van taalontwikkeling.

foto van de presentatie van de medewerkers van de GGMDEen inzicht wat de medewerkers ons meegaven is dat de gebarentaal daadwerkelijke en andere taal is, met een andere grammaticale opbouw. Hierdoor is het voor mensen lastiger om lange stukken tekst te lezen en ook om schriftelijk te communiceren. Het kan daardoor dat ook schriftelijke communicatie tot begripsverwarring leidt.

Bij GGMD is bekend dat veel van de mensen binnen hun doelgroep te kampen hebben met misbruik in het verleden. Maar ook dat huiselijk geweld relatief veel voorkomt. De medewerkers vertelden dat uit Duits onderzoek uit 2012 bekend was dat 90% van de dove mensen wel eens huiselijk geweld of kindermishandeling mee had gemaakt als kind.

Reden te meer om als Veilig Thuis organisatie te bekijken hoe we de dienstverlening voor de doelgroep beter toegankelijk te kunnen maken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen ons kunnen bereiken voor advies als ze niet kunnen horen? En hoe zorgen we er voor dat datgene wat we aan informatie verstrekken ook begrijpelijk is? Het komende jaar gaan we aan de slag met deze vraagstukken.

Goede tip nog vanuit het GGMD voor hulpverleners als je psycho educatie wilt geven over het beperken van gehoorschade: www.oorcheck.nl