Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Geen wachtlijsten bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

De inspecties hebben in alle regio’s de Veilig Thuis-organisaties onderzocht. Zij concluderen dat Veilig Thuis NOG werkt binnen de wettelijke termijnen ten aanzien van de eerste beoordeling, de start en uitvoering van een onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten. Er zijn dus geen wachtlijsten in de regio. Daarentegen is er nog veel in ontwikkeling in de werkprocessen, bijvoorbeeld als het gaat om het vastleggen van zaken in dossiers en het nagaan of, na inzet van hulpverlening, de veiligheid daadwerkelijk is hersteld. Veilig Thuis heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld. Voor 1 september moet op de onderdelen die nog niet voldoende zijn een voldoende worden gescoord.

Paul Blokhuis, voorzitter van de vergadering van 22 gemeenten van Veilig Thuis NOG en wethouder van Apeldoorn: “Het rapport laat een wisselend beeld zien. Enerzijds scoort onze regio op 22 van de 30 onderdelen voldoende. Dus veel gaat goed. Ook staat de aanpak van ouderenmishandeling in onze regio goed op de kaart. Anderzijds gaat het niet goed genoeg. Het gaat om kinderen en volwassenen in de meest kwetsbare situaties dus de lat ligt hoog. Veel zaken moeten en kunnen ook beter en dat gaat Veilig Thuis oppakken. We moeten daarbij ook in gesprek met de specialistische zorgverleners omdat soms de vervolghulpverlening stokt doordat er daar wachtlijsten zijn.”

Verbeterpunten

De inspecties geven aan dat in de dossiers onvoldoende wordt opgeschreven. Zo worden niet alle besluiten genoteerd en ontbreekt vaak een uitgewerkte onderbouwing, zijn niet altijd de gemaakte afspraken over ingezette interventies terug te vinden en hoe deze gevolgd worden (monitoring). Ook gaat Veilig Thuis in onze regio onvoldoende na of interventies daadwerkelijk hebben gezorgd voor het herstel van de veiligheid. Kinderen worden niet altijd persoonlijk gesproken waarbij uit het dossier niet goed duidelijk wordt waarom dat zo is. Tenslotte worden de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper onvoldoende betrokken bij het eindoordeel over zaken. Azime Gulhan, directeur Veilig Thuis NOG: “Het rapport geeft goed inzicht en wij kunnen deze punten ook op korte termijn oppakken en verbeteren. Veilig Thuis is begin 2015 gestart en vanaf afgelopen januari een stichting geworden. Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunen wij. Daarnaast werken wij keihard aan de doorontwikkeling. Dit doen wij niet alleen. Wij werken samen met bijvoorbeeld hulpverleners, politie, justitie en andere Veilig Thuis-organisaties. Wij zijn nog volop in ontwikkeling en werken hard aan de noodzakelijke verbeteringen.”

Organisatie Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Nederland heeft 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bedient de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

Voor vragen kunt u terecht bij Arian Kuil, 06-53667284 of A.Kuil@doetinchem.nl.