Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De wet Meldcode verandert, maar waarom eigenlijk?

Vanaf januari 2019 zijn organisaties verplicht wijzigingen in hun organisatie meldcode te hebben doorgevoerd. Met het doorvoeren van regelgeving op papier ben je er natuurlijk nog niet. Ook de medewerkers moeten kunnen werken volgens de wijzigingen.

Belangrijkste wijziging waar de medewerkers mee te maken krijgen is de wijziging in stap 4 en stap 5. Daar wordt een professioneel afwegingskader toegevoegd. Aan de hand van dit afwegingskader kan de professional bepalen of de situatie waarover hij of zij zorgen heeft gemeld moet worden bij Veilig Thuis. (Meer details? Lees dan: Nieuwe afwegingskaders wet Meldcode bekend gemaakt)

Een van de redenen dat deze wijziging doorgevoerd is, is dat hulpverleners of andere professionals vaak kortere tijd betrokken zijn. De zorgen die zij hebben zijn soms weggenomen. Maar uit onderzoek blijkt dat onveiligheid in gezinnen vaak ook van structurele aard zijn en waarin door het komen tot een deel van de oplossing weliswaar tijdelijk een verbetering ontstaat, maar waardoor andere zorgen daardoor onzichtbaar blijven.

Om dit nog duidelijker te maken schreef Augeo er een artikel over waaruit blijkt wat de meerwaarde van deze wijziging in de wet Meldcode inhoudt. Deze kan je lezen via deze link:

Dit verhaal legt precies de vinger op de zere plek

Laat je informeren over de wijzigingen en volg ook de berichtgeving van Augeo om op de hoogte blijven.