Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Partnergeweld

Onder (ex-)partnergeweld valt al het geweld tussen partners of ex-partners. Het kan een uit de hand gelopen ruzie zijn, waarbij een partner uit onmacht de controle verliest en dingen zegt of doet die de ander schaadt. Maar het kan ook gaan om het herhaaldelijk en langdurig gebruik van geweld.

Een melding van stalking, en dan?

Hoe is de procedure bij stalking? Welke partijen zijn er allemaal bij betrokken? En hoe...