Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Berichtgeving naar aanleiding van dodelijk geweldsincident Hattem

Afgelopen week verscheen berichtgeving over het trieste overlijden van Dwoëny van den Brink in de Stentor. De heftigheid en de ernst van de situatie vraagt wat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland betreft om een breed en onafhankelijk onderzoek naar de gehele keten van hulp- en zorgverlening betrokken bij het gezin.

De Politie heeft begin februari het gezin schriftelijk gemeld bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Uit de wijze van melden en de inhoud van de melding bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bleek niet dat er sprake was van een acuut onveilige situatie. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft de melding daarom in behandeling genomen conform de richtlijnen en het handelingsprotocol voor Veilig Thuis en heeft dus helaas geen urgentie aan de melding toe kunnen kennen.

Direct na kennisname van het verdrietige bericht over het overlijden van mevrouw van den Brink heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoals gebruikelijk bij dergelijke ernstige berichtgeving contact gezocht met de Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd. Ook is intern stilgestaan bij het overlijden en is geëvalueerd.

Op 20 april publiceerde de Stentor een achtergrond artikel na contact met de nabestaanden van mevrouw van den Brink. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de Inspectie IGJ aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland verzocht over te gaan tot melding. Uiteraard hebben wij aan dit verzoek voldaan.

Omdat wij deze zaak zeer serieus nemen is Veilig Thuis groot voorstander van een breed en onafhankelijk onderzoek naar de gehele zorg en hulpverleningsketen die betrokken zijn geweest binnen het gezin.