Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

15 juni: Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Donderdag 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Volgens schattingen wordt jaarlijks 1 op de 20 ouderen mishandeld. Dit zijn ongeveer 200.000 ouderen.

Bij ouderenmishandeling wordt vaak gedacht aan psychisch of fysiek geweld. Ook over ontspoorde mantelzorg (mantelzorgers die de zorg niet meer aan kunnen en uit onmacht handelingen verrichten of noodzakelijke zorg onthouden) is steeds meer bekend.

Financiële uitbuiting is ook een vorm van ouderenmishandeling die vaak voor komt. Uit cijfers van Movisie blijkt dat in 37% van de meldingen over ouderenmishandeling het gaat over een vorm van financieel misbruik.

In december 2016 gaf staatssecretaris van Rijn de aftrap van de campagne tegengaan van financieel misbruik van ouderen. Vele sociale, financiële en andere samenwerkingspartners als het OM en Veilig Thuis vormen een landelijke Brede Alliantie.

In de gemeente Epe was maandag 12 mei een tweede bijeenkomst van de Lokale Alliantie Epe met het thema ‘Veilig Financieel ouder worden’.

Binnen de gemeente Epe is deze lokale alliantie opgestart met diverse partners in navolging van de landelijk door van Rijn ingezette campagne. Lokale ketenpartners op het gebied van ouderenzorg, bankwezen, bewindvoering en notariaat zijn een samenwerking opgestart om financiële zorg rond ouderen veilig te kunnen organiseren.

Binnen de alliantie wordt het initiatief genomen (zoals deze bijeenkomst) om bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten. Ook wordt kennis gedeeld en leert men elkaar kennen zodat men elkaar beter weet te vinden.

Manager Eelke Brouwer van Veilig Thuis NOG was ook aanwezig bij de bijeenkomst en enthousiast over het initiatief vanuit de gemeente Epe: “Binnen de alliantie wordt kennis gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en zijn voortrekkers die binnen hun eigen organisatie de signaleringstaken versterken. Hierdoor kan ouderenmishandeling eerder worden gesignaleerd en passend inzet worden gedaan vanuit het lokale netwerk. Dichtbij en betrokken.”

Ziet u signalen van ouderenmishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis om uw zorgen te bespreken via 0800-2000

Enkele aanbevelingen voor professionals en direct betrokkenen zijn:
• Bekijk de folder “Wie geeft u het vertrouwen?”van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie.
• Factsheet Financieel misbruik van ouderen van Veilig Thuis Zuid Limburg